MOJI PARTNEŘI

Ve směru spolupráce bývám zpravidla velmi opatrná a vybíravá. Raději částečně financuji své cesty z osobních zdrojů, než abych přistoupila na spolupráci s někým, o jehož produktu nemáme nejlepší mínění. Níže uvedené firmy se staly mými partnery. Jsou to firmy, s kterými je radost spolupracovat, a tak zpravidla naše spolupráce tvrá již několik let. Takováto partnerství mají pro mě nevyčíslitelnou hodnotu. Hodnotu, se kterou je radost vyrazit i na ty nejdelší či nejmrazivější cesty.

S úctou a poděkováním,